Claudicatio Intermittens

Claudicatio Intermittens

BEHANDELING:

BEHANDELING:

Claudicatio Intermittens

Claudicatio Intermittens

Binnen onze praktijk is het mogelijk voor patienten met claudicatio intermittens om de gesuperviseerde looptraining te volgen. Om te weten of je in aanmerking komt voor deze behandeling volgt hieronder kort wat uitleg met betrekking tot deze aandoening.

WAT IS

WAT IS

Claudicatio Intermittens

Claudicatio Intermittens

Als we het hebben over claudicatie intermittens geeft dat bij veel mensen vraagtekens, Deze aandoening is in de volksmond beter bekend als de etalagebenen. Bij mensen die lijden aan claudicatio is er sprake van een vernauwing van de slagaders in de benen, waardoor tijdens en na met name lopen een krampachtige pijn ervaren kan worden in het been. Na het nemen van wat rust verdwijnt deze pijn en kan men weer een stukje verder lopen. Slagaderverkalking veroorzaakt de etalagebenen en doordat dit proces geleidelijk verloopt hebben vooral de ouder wordende mensen er last van. Echter zijn er wel verschillende risicofactoren die het proces kunnen versnellen, zoals onder andere roken, te hoog cholesterol, te weinig beweging en diabetes mellitus (suikerziekte).

WAT ALS JE

WAT ALS JE

Claudicatio Intermittens hebt?

Claudicatio Intermittens hebt?

Indien er bij jou door een huisarts of specialist (vaatchirurg) claudicatio intermittens is vastgesteld zal deze je een verwijzing voor fysiotherapie geven. Na het maken van een afspraak volgt er een intake waarbij je klachten maar ook andere aspecten met betrekking tot uw leefstijl ter sprake zullen komen. Er wordt aan de hand van vragenlijsten en een loopbandtest een startmeting gemaakt, welke in het vervolgtraject nog enkele keren herhaald zullen worden. Samen met jouw therapeut wordt er vervolgens gekeken wat uw doelen zijn en hoe we er aan kunnen werken om deze doelen te behalen.

Tijdens de therapie zullen er naast het lopen ook oefeningen gegeven worden zoals fietsen, spierversterkende oefeningen en mogelijke aanpassingen met betrekking tot je looppatroon. In het begin zal de training met een frequentie van 2 a 3 keer per week gegeven worden en deze wordt gedurende het traject geleidelijk afgebouwd. Uiteindelijk weet je aan het einde van het traject precies wat goed voor jou en je gezondheid is en kan je het zelfstandig voortzetten.

PRAKTISCHE

PRAKTISCHE

informatie

informatie

Het volgen van een traject binnen de claudicatio roept natuurlijk op voorhand al vragen op bij je. In de volgende opsomming vind je antwoorden op vragen die veel mensen die leiden aan claudicatio en een traject bij de fysiotherapie moeten volgen reeds gesteld hebben.

  • Sinds 1 januari 2018 wordt het claudicatiotraject vergoed (maximaal 37 behandelingen) vanuit de basisverzekering. Hierbij dient men wel rekening te houden met het eigen risico.

  • Voor het starten van het traject dient u verwezen te zijn door een huisarts of specialist.

  • Het optreden van de pijn komt als gevolg van een zuurstoftekort in de benen. Door juist door te lopen als de pijn optreedt stimuleert u bepaalde processen die de aanmaak van “nieuwe vaten” in gang zetten.

  • Door het volgen van de therapie kunnen dure operaties voorkomen worden en is vanuit onderzoek gebleken dat het effect op de lange termijn veel beter is dan wanneer men wel voor een operatie zou kiezen.

Heb je klachten aan de benen als gevolg van slagaderverkalking? Neem dan contact op met onze claudicatiotherapeut.

MAAK KENNIS

MAAK KENNIS

Met ons team

Met ons team

Fysiotherapie Muzenlaan – Cassandraplein is er voor mensen die het belang en voordeel zien van een gezond en fit lichaam. Om je lichaam gezond en fit te houden moet je investeren. Moeite doen. Werk verzetten. Met de zekerheid dat hetgeen je doet, goed is. Wij helpen je vooruit. Wij kijken naar je persoonlijke doelen en mogelijkheden en helpen je die doelen op een effectieve en verantwoorde wijze te bereiken.